Departamentul de Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice

MasterDenumire disciplina Seria Titular curs
Modelarea convertoarelor electromecanice EPA Prof.Ghita Constantin
Estimarea parametrilor in act.el. EPA Sl.Bostan Valeriu
Controlere DSP pt.sist.de act.el. EPA Prof.Kreindler Liviu
Stabilitatea termica a sistemelor electrice EPA Prof.Morega Alexandru
Modelarea problemelor cuplate INF Conf.Machedon Alina*
Sisteme informatice in actionari INF Sl.Deaconu Dragos
Surse de energie regenerabile SEA Prof.Craciunescu Aurelian
Proiectarea optimala a mas.el. SEA, IPE Conf.Petre Vasile
Senzori elmec.pt.sist.de masurare ISM Conf.Ciumbulea Gloria
Semnale bioelectrice ISM Prof.Morega Alexandru
Senzori si traductoare – modele numerice ISM Sl.Craiu Ovidiu*
Materiale electrotehnice noi IPE Prof.Ciuprina Florin*
Eficienta ec.a sistemelor si prod. IPE Prof.Vasile Nicolae*
Procesarea elmag.a materialelor IPE Prof.Dumitran Laurentiu*
Incercarile mas.si ap.el. IPE Conf.Mihalache Marin*
Tehnici si echip.pt.calitatea energ. EPA Sl.Dumitrescu Ana Maria
Control, monit.si diagnoza act.el. EPA Prof.Navrapescu Valentin
Comanda numerica a miscarii EPA Sl.Sarca Aurelian
Legislatie si norme spec.in ing. EPA, SEA Sl.Ilina Daniel
Echip.electrice biomed. SEA Conf.Manoliu Vasile
Actionari electrice avansate SEA Prof.Kisck Dragos
Evaluarea impactului sist.el.asupra SEA Prof.Morega Mihaela
Monitorizarea si diagnoza echip.el. IPE Conf.Paturca Sanda*/Prof.Dumitran Laurentiu*
Studii de piata pt.prod.elth. IPE Prof.Vasile Nicolae

*Titularul de disciplina efectueaza si ore de aplicatii