Departamentul de Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice

evenimente
În data de 18/05/2018, studenţii grupei 141 IA ai Facultăţii de Inginerie Electrică au efectuat o vizită la fabrica ICME-ECAB, însoţiţi de Conf. dr. ing. Cristina STANCU.

Aceştia au fost primiţi de Dl. Antonel Plesa - Director Cercetare-Dezvoltare, Dl. Eusebiu Muthi - Director General Adjunct şi Dl. Ovidiu Avramescu - Şef Departament Tehnic