În data de 12/05/2015, studenţii grupei 141 IA ai Facultăţii de Inginerie Electrică au efectuat o vizită la fabrica ICME-ECAB, însoţiţi de Şl. dr. ing. Cristina STANCU.

Aceştia au fost primiţi de Ing.chim. Antonel Plesa-Manager R&D şi Şef serviciu tehnic Ovidiu Avramescu.