Departamentul de Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice

Cadre didactice asociate


Virgiliu FIRETEANU
Andronescu GHEORGHE
Marin MIHALACHE
Dumitru STANCIU