Domenii de cercetare

  • Maşini electrice, sisteme de comandă, proiectare, modelare numerică, încercări, diagnoză, monitorizare, conversia electromagnetică a energiei, tracțiune electrică şi hibridă
  • Acţionări electrice, sisteme informatizate, controlul digital al proceselor şi instalaţiilor
  • Materiale electrotehnice, sisteme de izolaţie electrică, procesarea electromagnetică a materialelor
  • Interacțiuni câmp-substanță, analiza, modelarea şi simularea câmpului electromagnetic
  • Surse de energie regenerabile, procese de conversie şi sisteme de stocare a energiei
  • Sisteme de generare distribuită a energiei electrice
  • Inginerie electrică pentru medicină
  • Calitatea energiei electrice
  • Management de proiect şi analiză economică în ingineria electrică