Master

Denumire disciplină
Seria
Titular curs
Modelarea convertoarelor electromecanice EPA Prof.Ghita Constantin
Estimarea parametrilor in act.el. EPA Sl.Bostan Valeriu
Controlere DSP pt.sist.de act.el. EPA Prof.Kreindler Liviu
Stabilitatea termica a sistemelor electrice EPA Prof.Morega Alexandru
Modelarea problemelor cuplate        INF Conf.Machedon Alina*
Sisteme informatice in actionari        INF Sl.Deaconu Dragos
Surse de energie regenerabile        SEA Prof.Craciunescu Aurelian
Proiectarea optimala a mas.el.        SEA, IPE Conf.Petre Vasile
Senzori elmec.pt.sist.de masurare      ISM Conf.Ciumbulea Gloria
Semnale bioelectrice       ISM Prof.Morega Alexandru
Senzori si traductoare – modele numerice        ISM Sl.Craiu Ovidiu*
Materiale electrotehnice noi       IPE Prof.Ciuprina Florin*
Eficienta ec.a sistemelor si prod.        IPE Prof.Vasile Nicolae*
Procesarea elmag.a materialelor        IPE Prof.Dumitran Laurentiu*
Incercarile mas.si ap.el.        IPE Conf.Mihalache Marin*
Tehnici si echip.pt.calitatea energ.        EPA Sl.Dumitrescu Ana Maria
Control, monit.si diagnoza act.el.        EPA Prof.Navrapescu Valentin
Comanda numerica a miscarii        EPA Sl.Sarca Aurelian
Legislatie si norme spec.in ing.        EPA, SEA Sl.Ilina Daniel
Echip.electrice biomed.        SEA Conf.Manoliu Vasile
Actionari electrice avansate        SEA Prof.Kisck Dragos
Evaluarea impactului sist.el.asupra        SEA Prof.Morega Mihaela
Monitorizarea si diagnoza echip.el.       IPE Conf.Paturca Sanda*/Prof.Dumitran Laurentiu*
Studii de piata pt.prod.elth.        IPE Prof.Vasile Nicolae
  *Titularul de disciplina efectueaza si ore de aplicatii