Master

Denumire disciplină
Seria
Titular curs
Modelarea convertoarelor electromecanice EPA ---
Estimarea parametrilor în acț.el. EPA Conf. Valeriu BOSTAN
Controlere DSP pt. sist. de acț. el. EPA Prof. Liviu KREINDLER
Stabilitatea termică a sistemelor electrice EPA Prof. Alexandru MOREGA
Modelarea problemelor cuplate        INF Conf. Alina MACHEDON*
Sisteme informatice în acționări        INF Conf. Dragoș DEACONU
Surse de energie regenerabile        SEA Prof. Aurelian CRĂCIUNESCU
Proiectarea optimală a maș.el.        SEA, IPE Conf. Vasile PETRE
Senzori elmec. pt. sist. de măsurare      ISM ---
Semnale bioelectrice       ISM Prof. Mihaela MOREGA
Senzori și traductoare – modele numerice        ISM Conf. Ovidiu CRAIU*
Materiale electrotehnice noi       IPE Prof. Florin CIUPRINA*
Eficiența ec. a sistemelor și prod.        IPE Prof. Nicolae VASILE*
Procesarea elmag. a materialelor        IPE Prof. Laurențiu DUMITRAN*
Incercările maș. și ap. el.        IPE Conf. Marin MIHALACHE*
Tehnici și echip. pt. calitatea energiei       EPA Ș.l. Ana Maria DUMITRESCU
Control, monit. și diagnoza acț. el.        EPA Prof. Valentin NĂVRĂPESCU
Comanda numerică a mișcării        EPA Ș.l. Aurelian SARCA
Legislație și norme spec. în ing.        EPA, SEA Conf. Daniel ILINA
Echip. electrice biomed.        SEA Conf. Vasile MANOLIU
Acționări electrice avansate        SEA Prof. Dragoș KISCK
Evaluarea impactului sist. el. asupra omului       SEA Prof. Mihaela MOREGA
Monitorizarea și diagnoza echip.el.       IPE Conf. Sanda PAȚURCĂ* / Prof. Laurențiu DUMITRAN*
Studii de piață pt. prod. elth.        IPE Prof. Nicolae VASILE
  *Titularul de disciplina efectueaza si ore de aplicatii