Licență

Denumire disciplină
Seria
Titular curs
Metode și procedee tehnologice        A, IA, B Conf. Petre VASILE*
Informatică aplicată II        A, IA Ș.l. Ana Maria DUMITRESCU
Arhitectura sistemelor de calcul A, IA Conf. Sanda PAȚURCĂ
Surse de energie A, IE Prof. Alexandru MOREGA
Sisteme digitale A, IE Conf. Aurel CHIRILĂ
Sisteme digitale B Ș.l. Ana Maria DUMITRESCU
Materiale electrotehnice B, IE Prof. Florin CIUPRINA
Materiale electrotehnice A, IA Prof. Laurențiu DUMITRAN
Procese si interacțiuni energetice IE Prof. Alexandru MOREGA
Drept și legislație IE Conf. Daniel ILINA
Teoria sistemelor și reglaj automat EA, IA Conf. Valeriu BOSTAN*
Convertoare electromecanice SE Prof. Mihaela MOREGA
Convertoare electromecanice ID, IE ---
Convertoare electromecanice EA, IA Prof. Leonard MELCESCU*
Managementul proiectelor SE Conf. Cristina GHEORGHE*
Managementul proiectelor EA, ID, IE Prof. Dumitru STANCIU
Acționări electrice EA, IA Prof. Valentin NĂVRĂPESCU
Acționări electrice ID, IE Ș.l. Dragoș ANGHEL
Acționări electrice SE Prof. Dragoș KISCK
Regimuri dinamice ale mașinilor EA Prof. Leonard MELCESCU*
Regulatoare automate SE Ș.l. Aurelian SARCA
Modelarea mașinilor electrice SE Prof. Tiberiu TUDORACHE*
Mașini traductoare ID Conf. Ovidiu CRAIU*
Managementul mediului IE Prof. Dumitru STANCIU*
Management strategic IE Conf. Cristina GHEORGHE*
Rețele informatice IA Ș.l. Alin DOBRE*
Comanda acționărilor electrice EA, IA Prof. Valentin NĂVRĂPESCU
Microcontrolere și automate programabile SE, EA, ID Prof. Valentin NĂVRĂPESCU
Concepția asistată de calc.a acț.el. EA Prof. Aurelian CRĂCIUNESCU
Comenzi vectoriale EA Prof. Dragoș KISCK
Sisteme cu microprocesoare SE Ș.l. Aurelian SARCA
Sisteme cu microprocesoare EA, IA , ID Prof. Liviu KREINDLER
Tracțiune electrică EA Conf. Vasile MANOLIU
Arhitectura și configurarea sistemelor EA, IA Ș.l. Aurelian SARCA
Comanda sist. industriale integrate EA Conf. Valeriu BOSTAN
Sisteme speciale de acț.el. SE Prof. Dragoș KISCK
Concepția asistată de calc.a maș.el. SE Conf. Marin MIHALACHE
Sisteme de izolație SE Prof. Laurențiu DUMITRAN*
Sisteme pt. ingineria medicală SE Conf. Vasile MANOLIU
Calitatea energiei electrice SE Ș.l. Ana Maria DUMITRESCU*
Controlul sistemelor electromecanice ID Conf. Vasile MANOLIU
Sisteme inteligente și domotică IA, ID Conf. Dragoș DEACONU*
Optimizarea tehnico economică IE Prof. Mihaela MOREGA
Sisteme logistice IE Conf. Cristina GHEORGHE*
Roboți industriali IA Conf. Sanda PAȚURCĂ*
Medii informatice utilizate pentru proiectare IA Prof. Florin CIUPRINA*
Programarea sistemelor integrate IA Prof. Liviu KREINDLER
Modele numerice în simularea sistemelor electrice IA Conf. Cristina STANCU*
  *Titularul de disciplina efectueaza si ore de aplicatii