O scurtă istorie...

Școala românească de Maşini Electrice este legată de numele unui mare inginer şi cercetător, Ion S. Gheorghiu. Ea îşi are începuturile în anul 1920, când la Facultatea de Științe a Universităţii București şi apoi în 1921 la Facultatea de Electrotehnică a Școlii Politehnice București acest mare pionier al electrotehnicii românești a predat primul curs de Mașini Electrice.

În perioada 1921-1948, Profesorul Ion S. Gheorghiu a pus bazele învățământului românesc de Mașini Electrice, conducând un restrâns colectiv de specialiști, care îşi concentrau activitatea în cadrul Laboratorului de Mașini Electrice din vechiul local din strada Polizu al Școlii Politehnice din București. Acest laborator s-a construit în anii 1926-1930, cu contribuția majoră în proiectarea şi utilarea cu mașini şi aparatură de încercări şi de măsură a profesorului Alexandru Popescu.

Un eveniment deosebit în cadrul acestei istorii a avut loc în anul 1947, când a apărut primul curs (litografiat) de Mașini Electrice în România. Fiind primul manual în acest domeniu, acesta are şi meritul de a fi introdus în limba română o serie de termeni tehnici care au fost adoptați şi fac parte din patrimoniul limbii române contemporane. Acest curs, care selectează cu grijă materia necesară pregătirii unui inginer electromecanic, se caracterizează prin logica demonstrațiilor, claritatea prezentării fenomenelor fizice, legătura permanentă cu practica etc... El reflecta influenţa şcolii franceze de electrotehnică în domeniu.

1948-1989

În cadrul reformei din 1948, unitatea organizatorică de bază a unei facultăţi a devenit colectivul de catedră, iar profesorul Ion S. Gheorghiu a fost primul șef de colectiv al Catedrei de Mașini Electrice. Această catedră deservea cele trei secții de specialitate a Facultăţii de Electrotehnică, şi anume: Mașini şi Aparate Electrice, Producerea şi Distribuția Energiei Electrice şi Electronică şi Telecomunicații.

Pentru acoperirea sarcinilor didactice mult amplificate s-a apelat la specialiști din afara Politehnicii. Pe lângă şeful de colectiv de catedră, Profesorul Ion S. Gheorghiu, mai contribuiau la desfășurarea procesului de învățământ şi alţi specialiști precum Conferenţiarul Emil Drăgănescu, şef de laborator Dumitru Petrescu, inginerul Dumitru Niculescu (constructor şef la Fabrica de Mașini Electrice Dinamo, devenită apoi IMEB şi un timp director al Întreprinderii de Tramvaie București), inginerul Henry Aslan (inginer proiectant la Întreprinderea Electrotehnica) ş.a. la care s-au adăugat începând cu anul 1950 ca asistenți tineri absolvenți ai secției de Mașini şi Aparate Electrice ca Alexandru Fransua, Constantin Bălă, Constantin Răduţi, Constantin Popescu, Virgil Lefter, Iosif Weissmann, Valeriu Stanciu, Năstase Bichir. În anii 1955-56 au fost repartizați în catedră dr. ing. Constantin Apetrei şi dr. ing. Vasile Nedelcu (care îşi făcuseră doctoratul în URSS).

Intre anii 1967-1973 au funcționat două catedre de Mașini Electrice, una condusă de Profesorul Constantin Bălă, cuprinzând disciplinele de Mașini Electrice pentru specialiști şi Materiale Electrotehnice, iar cealaltă având ca şef pe Profesorul Alexandru Fransua, cu disciplinele de Mașini Electrice Speciale şi Acționari Electrice. În 1973 cele două unităţi s-au reunit sub conducerea primului profesor menționat, apoi din 1976 sub șefia celui de al doilea. Această perioadă a fost deosebit de înfloritoare, având loc o dezvoltare fără precedent a infrastructurii laboratoarelor de maşini electrice şi acţionări electrice. Tot în această perioadă, a fost creată şi dezvoltată direcţia dedicată studiului materialelor electrotehnice, în acest sens o contribuţie deosebită având profesorul Alfons Ifrim.

Începând cu anul 1989 catedra a fost numită „Catedra de Maşini, Materiale şi Acţionări electrice” condusă de Profesorul Constantin Răduţi. Începând cu 1990, activităţile desfăşurate în catedră au cunoscut o dezvoltare şi diversificare fără precedent, mai cu seamă datorită cooperărilor interne şi internaţionale realizate în cadrul unor proiecte şi contracte de cercetare. Direcţii noi precum controlul digital al sistemelor de acţionări electrice cu procesoare DSP, surse de energie, microcontrolere și automate programabile, inginerie electrică medicală au fost iniţiate şi dezvoltate de membrii catedrei.

În prezent…

Începând cu anul 2011, odată cu modificarea structurii administrative a Facultăţii de Inginerie Electrică, catedra s-a transformat în Departamentul de Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice (DMMAE) în care îşi desfăşoară în prezent activitatea un număr de 25 de cadre didactice titulare, 7 profesori emeriţi şi mai multe cadre didactice asociate. Activităţile didactice efectuate de membrii departamentului vizează atât disciplinele existente în planul de învăţământ al Facultăţii de Inginerie Electrică cât şi alte discipline urmate de studenţii facultăţilor de Energetică, Inginerie Aerospaţială, Transporturi, Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Inginerie Medicală din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti.

Activităţile de cercetare ştiinţifică desfăşurate în cadrul departamentului vizează în prezent următoarele direcţii generale:
  • maşini electrice, sisteme de comandă, proiectare, modelare numerică, încercări, diagnoză, monitorizare, conversia electromagnetică a energiei, tracțiune electrică şi hibridă
  • acţionări electrice, sisteme informatizate, controlul digital al proceselor şi instalaţiilor
  • materiale electrotehnice, sisteme de izolaţie electrică, procesarea electromagnetică a materialelor
  • interacțiuni câmp - substanță, analiza, modelarea şi simularea câmpului electromagnetic
  • surse de energie regenerabile, procese de conversie şi sisteme de stocare a energiei
  • sisteme de generare distribuită a energiei electrice
  • inginerie electrică pentru medicină
  • calitatea energiei electrice
  • management de proiect şi analiză economică în ingineria electrică
Preocuparea permanentă a membrilor colectivului departamentului nostru este aceea de a îmbunătăţi continuu activitatea didactică şi cea de cercetare. Acest deziderat poate fi atins prin modernizarea bazei materiale, actualizarea conţinutului disciplinelor, participarea activă în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale precum şi intensificarea colaborărilor cu echipe de cercetători din ţară şi străinătate.

Cu speranţa că informaţiile oferite pe site-ul departamentului nostru v-au ajutat să ne cunoaşteţi, vă invităm cu drag să ne vizitaţi.

Directorul Departamentului Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice

Prof.dr.ing. Laurențiu Marius DUMITRAN